άδειες λειτουργίας καταστημάτων τεχνικό γραφείο ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τεχνικό Γραφείο

Χαράλαμπος Ανδριόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τεχνικός Ασφαλείας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

Nα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Να μεριμνά έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επιπλέον του καθορισμού του Τεχνικού Ασφαλείας, ο κάθε εργοδότης έχει την υποχρέωση να έχει μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή τους, την οποία και συντάσσει ο Τεχνικός Ασφαλείας. Στη γραπτή αυτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μια συστηματική εξέταση όλων των παραμέτρων κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες.

Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου και αν όχι, τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένωνσε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Η συχνότητα των εκπαιδευτικών ομιλιών για τα θέματα αυτά εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Επίσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να διανείμει οδηγίες ασφαλούς εργασίας των οποίων τόσο ο αριθμός τους όσο και το περιεχόμενο τους εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Στόχος είναι οι οδηγίες να καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους της επιχείρησης.

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, είναι το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών και επικίνδυνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας, εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων, σε σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΈλλης 3, Πλατεία Αγ. Αθανασίου - ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - ΗΛΕΙΑ
τηλ. & fax: 26220 23385
κιν.: 6974304526

texniko-grafeio
τεχνικος ασφαλειας αμαλιαδα
Σχεδιασμός - Κατασκευή Ιστοσελίδας: MultiWeb
μηχανολoγος μηχανικoς